Fordeler med enkeltmannsforetak


Enkeltmannsforetak er den enkleste selskapsformen å etablere. Det er færre krav og mindre formaliteter i forbindelse med opprettelsen.

 

 

Fordeler med enkeltmannsforetak

 

 – Det er ingen krav til aksjekapital / egenkapital ved opprettelsen
 – Det er færre formaliteter rundt etableringen og driften
 – Man trenger ikke å ha verken styre eller generalforsamling
 – Man kan ta løpende uttak av midler fra selskapet
 – Man slipper å betale arbeidsgiveravgift på lønn som eier tar ut. Har man ansatte må man derimot betale arbeidsgiveravgift for disse
 – Det gir deg mulighet til å få fradrag for underskudd i annen inntekt
 – Det er ingen krav til egen firmakonto, men det anbefales at det opprettes. Dette for å enklere kun skille selskapstransaksjoner fra privattransaksjoner
 – I de fleste tilfeller vil kostnaden for regnskapsførsel være rimeligere i ett enkeltmannsforetak

 

 

Ulemper med enkeltmannsforetak

 

 – Du er personlig ansvarlig for alle forpliktelser gjort i selskapet
 – Hele resultatet beskattes på din personlige selvangivelse, uavhengig av hvor mye midler du har tatt ut som lønn av selskapet
 – Det er høyere formuebeskatning av enkeltsmannsforetak
 – Det er en selskapsform som gjør det tungvindt ved salg av virksomheten
 – De fleste aktører ser på enkeltmannsforetak som en mindre seriøs selskapsform

 

 

Fordeler og ulemper ved ansvarlig selskap

 
Ett ansvarlig selskap (ANS) er i utgangspunktet det samme som enkeltmannsforetak, men med flere eiere. Det er derfor storsett de samme fordelene og ulempene som ved enkeltsmannsforetak, men det bør nevnes at man i ansvarlig selskap også er personlig ansvarlig for forpliktelser inngått av andre medeiere i selskapets navn.
 

 

Dokumentasjonspakke Fullpakke