Hvordan starte aksjeselskapNår man skal starte et aksjeselskap er det mange lover og regler man må forholde seg til. Gjør man den minste feil kan hele prosessen bli forsinket, noe som kan være kritisk for ditt aksjeselskap eller i det minste veldig irriterende når man står klar til å starte. Vi kan hjelpe deg med å starte ditt aksjeselskap. Velg mellom dokumentasjonspakken og fullpakke. Dokumentasjonspakken er gratis og genererer alle dokumenter du trenger for å starte ditt aksjeselskap. Du må da selv foreta registreringen i Altinn. Velger du fullpakke håndtere vi all registrering og dokumentasjon for deg   

Dokumentasjonspakke Fullpakke

 
 
 
 

Generelle krav når man skal starte aksjeselskap

 

1 Aksjekapitalen må være minst 30 000kr. Gjelder bankinnskudd eller tinginnskudd. Ved å bruke tinginnskudd som aksjekapital må verdien godkjennes av revisor. For bankinnskudd trengs kun en bekreftelse fra banken på innskuddet

2 Det må minst være en eier, privatperson eller firma

3 Du må avgjøre om firmaet skal dekke stiftelsesomkostningene gjennom aksjekapitalen

4 Det må opprettes en bankkonto for firmaet

5 Det må lages vedtekter og stiftelsesdokument

6 Det må lages en aksjeeierbok

7 Firmaattest må sendes banken for å åpne bankkonten når firmaet er registrert i Brønnøysund

8 Valg / fravalg av revisor

9 Valg av styre

10 Styreleder må være over 18år. Samme person kan ha flere roller i firmaet

 

Særskilte regler for andre selskapsformer:

 

NUF ENK ANS DA

 

Legg igjen en kommentar