Krav ANS


Ett ansvarlig selskap (ANS) er i utgangspunktet det samme som enkeltmannsforetak, men med flere eiere. Kravene for å opprette ett ansvarlig selskap er at deltakerne skal som hovedregel være over 18 år. Deltakerne trenger ikke være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Selskapet har registreringsplikt i foretaksregisteret. Både enkeltpersoner og juridiske personer kan være deltakere i ansvarlig selskap. Det skal opprettes en selskapsavtale som inneholder blant annet; selskapets formål og eventuelt verdien av deltakernes innskudd til selskapet.

 

 

Fordeler med ansvarlig selskap

 

 – Det er ingen krav til aksjekapital / egenkapital ved opprettelse av selskapet
 – Det er færre formaliteter rundt etableringen og driften
 – Man trenger ikke å ha verken styre eller generalforsamling
 – Man kan ta løpende uttak av midler fra selskapet
 – Man slipper å betale arbeidsgiveravgift på lønn som deltakerne tar ut. Har man ansatte må man derimot betale arbeidsgiveravgift for disse
 – Det gir deg mulighet til å få fradrag for underskudd i annen inntekt
 – Det er ingen krav til egen firmakonto, men det anbefales at det opprettes. Dette for å enklere kun skille selskapstransaksjoner fra privattransaksjoner
 – I de fleste tilfeller vil kostnaden for regnskapsførsel være rimeligere en i ett aksjeselskap

 

 

Ulemper med ansvarlig selskap

 

 – Du er personlig ansvarlig for alle forpliktelser gjort i selskapet
 – Hele resultatet beskattes på din personlige selvangivelse, uavhengig av hvor mye midler du har tatt ut som lønn av selskapet
 – Det er høyere formuebeskatning av ANS
 – Det er en selskapsform som gjør det tungvindt ved salg av virksomheten
 – De fleste aktører ser på ansvarlig selskap som en mindre seriøs selskapsform enn aksjeselskap

 

 

Dokumentasjonspakke Fullpakke