Krav enkeltmannsforetak


Enkeltmannsforetak er den enkleste selskapsformen å etablere. Det er færre krav og mindre formaliteter i forbindelse med opprettelsen. Kravene for å opprette ett enkeltmannsforetak er at eieren skal som hovedregel være over 18 år. Personen trenger ikke være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Foretaket kan registerer seg i enhetsregisteret og vil da få et organisasjonsnummer (gratis). Har foretaket mer enn fem ansatte og / eller driver med videresalg av innkjøpte varer har det registreringsplikt i foretaksregisteret

 

 

Fordeler med enkeltmannsforetak

 

 – Det er ingen krav til aksjekapital / egenkapital ved opprettelse av foretaket
 – Det er færre formaliteter rundt etableringen og driften
 – Man trenger ikke å ha verken styre eller generalforsamling
 – Man kan ta løpende uttak av midler fra selskapet
 – Man slipper å betale arbeidsgiveravgift på lønn som eier tar ut. Har man ansatte må man derimot betale arbeidsgiveravgift for disse
 – Det gir deg mulighet til å få fradrag for underskudd i annen inntekt
 – Det er ingen krav til egen firmakonto, men det anbefales at det opprettes. Dette for å enklere kun skille selskapstransaksjoner fra privattransaksjoner
 – I de fleste tilfeller vil kostnaden for regnskapsførsel være rimeligere i ett enkeltmannsforetak

 

 

Ulemper med enkeltmannsforetak

 

 – Du er personlig ansvarlig for alle forpliktelser gjort i selskapet
 – Hele resultatet beskattes på din personlige selvangivelse, uavhengig av hvor mye midler du har tatt ut som lønn av selskapet
 – Det er høyere formuebeskatning av enkeltsmannsforetak
 – Det er en selskapsform som gjør det tungvindt ved salg av virksomheten
 – De fleste aktører ser på enkeltmannsforetak som en mindre seriøs selskapsform

 

 

Dokumentasjonspakke Fullpakke