Krav NUF


De siste årene er det færre som velger NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) som selskapsform i Norge. Spesielt reduksjonen av krav til aksjekapital og mulighet til fravalg av revisor har ført til at flere velger aksjeselskap fremfor NUF. Selskapsformen blir også sett på som den minst seriøse selskapsformen, som blant annet kan gjøre det vanskeligere å få innvilget lån og kredittforpliktelser

 

Krav til registrering av NUF

 
Først må foretaket registreres i opprinnelseslandet før man kan registrer det som et norskregistrert utenlandsk foretak. Ved registrering i foretaksregisteret må man legge ved stiftelsesdokumenter og vedtekter, protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger og registreringsbevis fra utenlandsk foretaksregister. Alle vedlegg må være på engelsk eller ett skandinavisk språk.

 

Fordeler med NUF

 

 – Det har i stor grad de samme rettigheten som aksjeselskap
 – Er man ansatt i selskapet gir det rett til dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger
 – Man får reiser, diett og bilgodtgjørelse etter statens satser
 – Man har minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn næringsdrivende
 – Selskapet kan motta skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap.
 – Man kan spare overskuddet i selskapet og kun betale selskapsskatt, i motsetning til enkeltmannsforetak hvor man må skatte personlig av hele overskuddet.
 – Det er ingen revisjonsplikt ved omsetning under fem millioner
 – stifer man selskapet i for eksempel England er kravet til aksjekapital kun 1£

 

 

Ulemper med NUF

 

 – Etter at de nye reglene om aksjeselskap kom, har de fleste fordelene ved NUF forsvunnet
 – Man må betale arbeidsgiveravgift av lønnen man tar ut
 – Man trenger for eksempel en Bristisk adresse og foretakssekretær
 – Man må forholde seg til lover og rapporteringskrav i to land
 – I Norge er det stor skepsis til selskapsformen fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere

 

 

 

Dokumentasjonspakke Fullpakke